Wat is Osteopathie?

Osteopathie is een manuele geneeskunde waarbij de oorzaak van klachten wordt gezocht in bewegingsverlies van gewrichten, wervelkolom, schedel en organen. De behandeling is gericht op herstel van de beweeglijkheid van deze structuren.

Het is een holistische, manuele geneeskunde. Dat wil zeggen dat een osteopaat bij de behandeling alleen zijn handen gebruikt en het lichaam als één geheel beschouwd.

Osteopathie is gebaseerd op de klassieke medische wetenschap en heeft aan de basis gestaan van moderne manuele geneeswijzen, zoals manuele therapie en chiropractie.

Het onderzoek:

De osteopaat onderscheidt in het lichaam drie bewegingssystemen: het pariëtale -, het viscerale – en het craniosacrale systeem.

  • Pariëtale systeem          : het bewegingsapparaat, dat wil zeggen botten, spieren en gewrichten.
  • Viscerale systeem          : inwendige organen met hun ophangsysteem, bloedvaten en lymfestelsel.
  • Craniosacrale systeem : schedel en wervelkanaal-complex met zenuwvoorziening.

Tussen deze drie systemen is er een voortdurende wisselwerking, om het lichaam zo optimaal mogelijk in balans te houden.

Lichaamsregionen met een verminderde beweeglijkheid zijn niet optimaal doorbloedt, hierdoor minder in balans en vatbaarder voor mogelijke klachten.

Manuele therapie behandelt het bewegingsapparaat. Osteopathie is een behandelwijze, die zowel het bewegingsapparaat, het orgaanstelsel als het zenuwstelsel behandelt. Het behandelgebied van de manuele therapeut is gericht op één van de drie behandelgebieden van de osteopathie.

Osteopaat DO staat voor Diploma Osteopathie. MRO betekent; Member Register of Osteopathy en dat houdt in dat ik sta ingeschreven bij het Nederlandse Register van Osteopathie.

De behandeling

Tijdens de behandeling kunnen de handgrepen variëren van subtiel tot stevig. Tevens kunnen deze handgrepen plaatsvinden op andere plaatsen dan waar de klacht zich bevindt. Er is echter altijd een anatomische relatie met de oorspronkelijke klacht.

Osteopaten gebruiken geen apparatuur of medicijnen.

Het is mogelijk dat in de eerste dagen na een behandeling enige napijn optreedt, ook op plaatsen waar normaal geen klachten waren. Het lichaam heeft tijd nodig om zich aan te passen aan de correcties.

Meestal zijn er een beperkt aantal behandelingen nodig. Dit verschilt per patiënt en is afhankelijk van de aard van de klacht. Over het algemeen moet er binnen 3 à 4 behandelingen een duidelijk effect waarneembaar zijn. Indien dit niet het geval is wordt u geadviseerd te stoppen met de behandeling.