Verwijzing

Een verwijzing van je huisarts of specialist mag, maar is niet noodzakelijk.
De vijfjarige studie osteopathie, in combinatie met een doorgaans paramedische opleiding, maakt dat een osteopaat een gedegen onderzoek kan verrichten en zelf kan bepalen of een klacht osteopatisch behandeld kan worden, dan wel verwezen moet worden naar huisarts of specialist.

Echter, osteopathie is een complementaire geneeswijze en een osteopaat is geen vervanger van de huisarts of anderszins. De tendens is wel dat huisartsen en specialisten steeds vaker verwijzen naar een osteopaat.

Het beschikken over actuele medische informatie kan van belang zijn voor de behandeling. Daarom kan het voorkomen dat medische gegevens worden opgevraagd bij huisarts of specialist. Ook kan een osteopaat in contact treden met je huisarts of specialist om hem op de hoogte te brengen van het verloop van je klachten.